2106026633 6932269531 Βασιλέως Κων/νου 233, Κορωπί, Αττική nikolaoskonaris@gmail.com